Artykuł sponsorowany

Badania magnetyczno-proszkowe MT - wszystko, co trzeba wiedzieć

Badania magnetyczno-proszkowe MT - wszystko, co trzeba wiedzieć

Badania magnetyczno-proszkowe (MT) to jedna z najpopularniejszych metod kontroli nieniszczącej, stosowana w wielu gałęziach przemysłu, takich jak budownictwo, energetyka czy motoryzacja. Pozwala ona na wykrywanie nieciągłości na powierzchni i tuż pod nią, takich jak pęknięcia czy porowatość. W Polsce metoda ta jest szeroko stosowana i uznawana za niezwykle skuteczną.

Zasada działania badania MT

Warto mieć świadomość, że metoda magnetyczno-proszkowa opiera się na zjawisku magnetyzacji materiałów ferromagnetycznych. W trakcie badania próbkę poddaje się polu magnetycznemu, które powoduje namagnesowanie materiału. Następnie na powierzchnię nanosi się proszek magnetyczny – zwykle w postaci zawiesiny w cieczy – który zostaje przyciągnięty do miejsc o zmienionym polu magnetycznym, wynikającym z obecności nieciągłości. W ten sposób możliwe jest zlokalizowanie i ocena defektów.

Rodzaje nieciągłości wykrywanych metodą MT

Badania magnetyczno-proszkowe pozwalają na wykrycie różnego rodzaju nieciągłości w materiałach ferromagnetycznych. Najczęściej wykrywane są pęknięcia, zarówno te powierzchowne, jak i te znajdujące się nieco głębiej pod powierzchnią. Tego rodzaju badania proszkowe MT może również wykryć inne defekty, takie jak porowatość, segregacje, martwicę czy naprężenia materiału. Warto jednak pamiętać, że metoda ta nie jest skuteczna w przypadku materiałów niemagnetycznych, takich jak aluminium czy tytan.

Zastosowanie badania MT w Polsce

W Polsce badania magnetyczno-proszkowe MT są bez cienia wątpliwości szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu. Szczególnie popularne są w branży energetycznej, gdzie kontrola nieniszcząca pozwala na monitorowanie stanu rur i złączy w elektrowniach czy sieciach ciepłowniczych. Metoda MT jest także wykorzystywana w przemyśle motoryzacyjnym, do kontroli jakości spawów i odlewów. Ponadto badania te są stosowane w budownictwie, zwłaszcza przy ocenie konstrukcji stalowych.

Certyfikacja personelu wykonującego badania MT

Personel wykonujący badania magnetyczno-proszkowe musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i certyfikaty potwierdzające ich kompetencje. W Polsce obowiązują standardy europejskie EN ISO 9712 oraz krajowe PN-M 06530, które określają wymagania dotyczące szkolenia i certyfikacji personelu kontrolującego nieniszcząco. Istnieją różne poziomy kwalifikacji, a najwyższy - Poziom III - uprawnia do pełnienia funkcji eksperta i nadzorowania prac innych kontrolerów.

Zalety i ograniczenia metody MT

Badania magnetyczno-proszkowe mają wiele zalet, w tym szybkość i łatwość wykonania, niski koszt oraz możliwość wykrywania nieciągłości o różnym charakterze. Metoda ta jest także nieinwazyjna, co oznacza, że nie uszkadza badanego materiału ani nie wpływa na jego właściwości. Jednakże metoda MT ma też swoje ograniczenia, takie jak niemożność zastosowania dla materiałów niemagnetycznych czy konieczność dostępu do badanej powierzchni. Ponadto metoda ta wymaga odpowiedniego przygotowania powierzchni, aby uzyskać wiarygodne wyniki.