Artykuł sponsorowany

Zastosowania kwasu azotowego w przemyśle

Zastosowania kwasu azotowego w przemyśle

Kwas azotowy, znany również jako azotan(V) kwasu, to silny i bardzo reaktywny kwas nieorganiczny o szerokim spektrum zastosowań przemysłowych. Jego unikalne właściwości, takie jak zdolność do tworzenia soli z metali i zdolność do utleniania, sprawiają, że jest niezbędnym składnikiem wielu procesów produkcyjnych. 

Produkcja nawozów sztucznych

Jednym z najważniejszych zastosowań kwasu azotowego jest produkcja nawozów sztucznych. Kwas ten jest kluczowym składnikiem w procesie produkcji saletry amonowej (NH4NO3), która jest jednym z najpopularniejszych nawozów azotowych na świecie. Saletra amonowa dostarcza roślinom niezbędnego azotu, który jest kluczowym elementem białek i kwasów nukleinowych oraz wpływa na wzrost i rozwój roślin. Ponadto, kwas azotowy jest wykorzystywany do produkcji innych nawozów, takich jak fosforany amonu, azotany potasu czy wapnia. 

Wydobycie metali

Kolejnym istotnym zastosowaniem kwasu azotowego jest wydobycie metali, zwłaszcza złota i srebra. W procesie tzw. lixwiacji kwasem azotowym, metal jest rozpuszczany w roztworze kwasu, a następnie odzyskiwany za pomocą różnych metod, takich jak elektrowinning czy cementacja. Jest szczególnie skuteczny w przypadku złota, ponieważ jest jednym z niewielu reagentów, które potrafią rozpuścić ten szlachetny metal. W przemyśle wydobywczym stosuje się również mieszaninę kwasu azotowego i kwasu solnego, zwaną królewską wodą, która jest jednym z najsilniejszych utleniaczy zdolnych do rozpuszczenia zarówno złota, jak i platyny.

Produkcja materiałów wybuchowych

Kwas azotowy jest również niezbędny w produkcji materiałów wybuchowych, takich jak nitrogliceryna czy trotyl. Nitrogliceryna, będąca jednym z najbardziej znanych materiałów wybuchowych, jest produkowana przez reakcję glicerolu z kwasem azotowym. Z kolei trotyl, inaczej nazywany trinitrotoluenem (TNT), jest otrzymywany przez nitrowanie toluenu za pomocą kwasu azotowego i kwasu siarkowego. 

Zastosowanie w przemyśle chemicznym

Kwas azotowy jest również używany w przemyśle chemicznym jako surowiec do produkcji wielu związków organicznych i nieorganicznych. Przykładem może być produkcja kwasu adypinowego, który jest ważnym składnikiem w procesie wytwarzania nylonu – syntetycznego polimeru stosowanego m.in. w przemyśle tekstylnym. Ponadto, jest wykorzystywany do produkcji aniliny, która jest podstawowym surowcem do syntezowania barwników, leków i tworzyw sztucznych.