Artykuł sponsorowany

Jakie są obowiązki generalnego wykonawcy?

Jakie są obowiązki generalnego wykonawcy?

Generalny wykonawca to kluczowa postać w procesie realizacji inwestycji budowlanej. Jego zadaniem jest koordynacja prac związanych z budową, a także dbanie o terminowość i jakość wykonania. W tym artykule przyjrzymy się bliżej obowiązkom generalnego wykonawcy, aby lepiej zrozumieć, na czym polega jego rola w projektach budowlanych.

Przeczytaj również: O czym warto pamiętać jeśli chcesz wynająć usługi ładowarką teleskopową?

Jakie są podstawowe obowiązki generalnego wykonawcy?

Jednym z podstawowych obowiązków generalnego wykonawcy jest koordynacja wszystkich prac związanych z realizacją inwestycji. Obejmuje to zarówno prace projektowe, jak i same prace budowlane oraz instalacyjne. Ponadto, generalny wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz zgód na prowadzenie budowy. W przypadku, gdy inwestycja ma być realizowana w miejscu takim jak Katowice, generalny wykonawca w Katowicach musi również zadbać o spełnienie wszelkich lokalnych wymogów prawnych i administracyjnych.

Generalny wykonawca ma obowiązek dbać o to, aby prace były wykonywane zgodnie z projektem oraz normami technicznymi i jakościowymi. W tym celu musi on kontrolować jakość materiałów oraz prac wykonawczych, a także prowadzić nadzór nad postępami prac. Ponadto, generalny wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe wywiązanie się z umowy i realizację inwestycji zgodnie z harmonogramem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek opóźnień lub problemów, to na jego barkach spoczywa obowiązek podjęcia odpowiednich działań naprawczych.

Czy generalny wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędy wykonawcze?

Tak, generalny wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy wykonawcze, które mogą wystąpić podczas realizacji inwestycji. Obejmuje to zarówno błędy wynikające z niewłaściwego doboru materiałów, jak i błędy popełnione przez podwykonawców. W przypadku stwierdzenia takich błędów, generalny wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić je inwestorowi oraz podjąć działania mające na celu ich usunięcie. Ponadto, generalny wykonawca może być zobowiązany do naprawienia szkód wynikających z tych błędów oraz poniesienia kosztów związanych z ich usunięciem.